Dr Zhivago

نقد فیلم Doctor zhivago

Drama , Romance

چرا فساد سرانجام مردان خوب است

مقدمه

این فیلم از اول تکلیف اش رو با شما روشن میکنه،اگر جزو اون دسته از جوان هایی هستین که طرفدار…

نقد فیلم پرواز

Drama , Movie , Thriller
افسانه الکلی مقدس

این عنوان نام کتاب معروف یوزف روت است که از قضا به شدت با این فیلم تقارب معنا دارد.این…

آخرین اخبار
Drama , Romance

نقد فیلم Doctor zhivago

چرا فساد سرانجام مردان خوب است

مقدمه

این فیلم از اول تکلیف اش رو با شما روشن میکنه،اگر جزو اون دسته از جوان هایی هستین که طرفدار پر و پا قرص فیلمهای هنری (مخصوصا تولیدات اروپایی) هستید…

Drama , Movie , Thriller

نقد فیلم پرواز

افسانه الکلی مقدس

این عنوان نام کتاب معروف یوزف روت است که از قضا به شدت با این فیلم تقارب معنا دارد.این بار الکلی داستان ما قهرمان ماست، و کاری را میکند…